Budowanie motywacji i zaangażowania zespołu

Pracownicy, którzy czują się docenieni, wspierani i rozumiani przez swoją organizację, są bardziej zaangażowani w swoją pracę. Szkolenie wspiera liderów w rozwijaniu umiejętności niezbędnych do motywowania swojego zespołu do działania ale również zespół w poznaniu swoich motywatorów. Kluczem do osiągnięcia efektywnie zaangażowanego zespołu jest odnalezienie równowagi pomiędzy czynnikami zewnętrznymi (które są ściśle związane z wynagrodzeniem oraz ścieżką rozwoju), a czynnikami wewnętrznymi (opierającymi się na autonomii pracownika, jego możliwościach na rozwój kariery w organizacji, jak również na poczuciu sprawczości).

Każdy z uczestników na szkoleniu:

  • usłyszy czym jest motywacja
  • pozna proces motywowania i jego dynamikę
  • dowie się czym jest specyfika prokrastynacji i jakie są metody radzenia sobie z jej rodzajami
  • zapozna się z koncepcją motywacji pokoleniowej (od 1.0 do 4.0)
  • pozna sens i istotę motywacji wewnętrznej i zewnętrznej
  • pozna motywującą rolę informacji zwrotnej
  • rozwinie umiejętności wzajemnego motywowania się wewnątrz zespołu

Jak wygląda analiza potrzeb i oczekiwań szkoleniowych?

  • Szkolenia poprzedzone są indywidualną analizą potrzeb i oczekiwań szkoleniowych wszystkich uczestników szkolenia. Weryfikuję spostrzeżenia i uwagi każdego członka zespołu. To sprawia, że szczegółowy program szkolenia oraz wszelkie ćwiczenia odpowiadają realnym sytuacjom i wyzwaniom zespołu i organizacji.

Ile kosztuje szkolenie?

  • W przypadku zainteresowania szkoleniem zapraszam do wypełnienia poniższego formularza. Z chęcią przedstawię pełną wycenę i ramowy plan.

Jeśli w mojej ofercie nie ma szkolenia, które Cię interesuje – skontaktuj się ze mną. Dołożę wszelkich starań, aby zaproponować rozwiązanie, które pozwoli osiągnąć ten cel, z którym do mnie przyjdziesz.

Wycena indywidualna

to może Cię

zainteresować

zapisz się na mój

newsletter