test

DISC D3

Czym jest DISC D3™?
DISC D3™ jest prawdopodobnie najbardziej czułym narzędziem diagnozy kompetencji na świecie, ponieważ łączy w sobie 4 analizy:

 • DISC (4 style zachowania, określające styl komunikacji, poziom decyzyjności, poziom analitycznego myślenia, samodzielność, reakcja na zmianę, odporność na stres, organizacja pracy, wartości dla zespołu, obszary do rozwoju)
 • TEAMS (style myślenia o pracy w zespole)
 • VALUES (wartości, które stoją za decyzjami)
 • BAI (wewnętrzne motywacje, które przekładają się na wyniki)

 

Czym D3™ różni się od innych narzędzi diagnostycznych? 
Wykorzystując metaforę góry lodowej, test kompetencji D3™ bada nie tylko zachowania, które da się zaobserwować, ale też to, co jest poniżej poziomu wody, czego nie widać a co wpływa na zachowania (role zespołowe, wartości, wewnętrzne motywacje).

D3™ nie etykietuje, bazuje na potencjale badanego. Raporty z badania bazują na pozytywnej informacji zwrotnej.

Czego dowiesz się z badania zamawiając je dla siebie i dla swojego zespołu?

 • POTENCJAŁ – dowiesz się, w których obszarach tkwi Twój potencjał i jakie unikalne wartości wnosisz do zespołu.
 • CODZIENNA WSPÓŁPRACA – otrzymasz informację o tym, jaki masz naturalny styl pracy, zachowania i jak naturalnie reagujesz na zmianę. Dlaczego z jednymi w zespole może Ci się bardzo dobrze współpracować, a praca z innymi może być wyzwaniem.
 • MOTYWACJA – otrzymasz informacje na temat warunków jakie potrzebujesz, aby czuć wewnętrzną motywację z pracy.
 • STRES – dowiesz się jak radzisz sobie w kryzysowych sytuacjach oraz jak Ciebie odbierają wtedy inni.
 • MOCNE STRONY – uzyskasz informację o swoich mocnych stronach i ograniczeniach m.in. o zdolności do podejmowania decyzji, zdolnościach organizacyjnych, umiejętności rozwijania relacji z klientami i wewnątrz zespołu.
 • REKRUTACJA – odkryjesz jak dobrać do zespołu osoby, które będą chciały pracować na wspólny cel.
 • PRZYWÓDZTWO – uzyskasz informację jakim być liderem, przy którym zespół będzie chciał być coraz lepszy i bardziej efektywny.
 • ROLE W ZESPOLE – poznasz swoje preferowane role w zespole.
 • POSTAWY – poznasz jaką postawę przyjmujesz wobec obowiązujących standardów i procedur.
 • KOMUNIKACJA – dowiesz się jakich najchętniej argumentów używasz w dyskusjach i jakie argumenty przemawiają do Ciebie.

Rekomendowane zastosowania:

 • Rozwój kompetencji liderskich
 • Badanie potrzeb szkoleniowych i rozwoju kompetencji
 • Zmiana zawodowa i osobista
 • Budowanie efektywnej komunikacji
 • Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna
 • Diagnoza obszarów rozwoju kompetencji
 • Budowanie efektywnych zespołów i przywództwo
 • Planowanie ścieżki kariery

Kiedy DISC D3 daje najlepsze efekty dla organizacji?
Badanie kompetencji miękkich DISC D3 przynosi organizacji najlepsze efekty, kiedy przebadany jest cały zespół, wraz z liderem. Dzięki tak zebranej wiedzy na temat swoich współpracowników, organizacja może podejmować trafne decyzje związane z rozwojem, sposobami motywacji i kluczowymi aspektami związanymi z polepszeniem wspólnego rozwojowego otoczenia w pracy.

zapisz się na mój

newsletter