szkolenia

dla zespołów

Nowoczesne organizacje są skuteczniejsze na rynku – jeśli zadbają o zespół, który będzie miał
rozwinięte kompetencje miękkie. To właśnie na tym zakresie skupiam się, szkoląc zespoły.

Dlaczego warto szkolić zespoły i co zyskuje organizacja?

Współpraca i komunikacja: Warsztaty umożliwiają członkom zespołu wspólną pracę nad
konkretnymi problemami lub projektami, które występują w danej organizacji. To doskonała okazja do poprawienia komunikacji wewnątrz zespołu poprzez wymianę pomysłów, zdobywanie wiedzy od siebie nawzajem i proponowanie konkretnych rozwiązań.

Rozwój umiejętności: Warsztaty pozwalają rozwinąć nowe umiejętności, które są przydatne w
bieżącej pracy. Dzięki temu zespół pracuje bardziej efektywnie i produktywnie. Skutkuje to lepszymi wynikami w osiąganiu celów organizacyjnych.

Budowanie relacji: Warsztaty tworzą okazję do bliższego poznania koleżanek i kolegów z zespołu
oraz budowania relacji między nimi. Dzięki powstałej otwartości w zespole na inną perspektywę,
mogą powstawać innowacyjne rozwiązania i podejścia do istniejących wyzwań w organizacji.

Pozyskiwanie i zatrzymywanie talentów: Dla wielu pracowników, dostęp do szkoleń i możliwość
rozwoju jest ważnym czynnikiem przy wyborze pracodawcy. Firma oferująca atrakcyjne szkolenia jest bardziej atrakcyjna dla potencjalnych pracowników i zwiększa swoje szanse na zatrzymanie obecnych talentów.

rodzaje

szkoleń

Każdy z uczestników na szkoleniu:

 • pozna swój styl komunikowania się z innymi oraz korzyści z używania komunikatu „JA”
 •  doświadczy wpływu różnych stylów komunikowania się na relacje interpersonalne
 • pozna trzy proste kroki do lepszej komunikacji
 • pozna czym charakteryzuje się spójny i zrozumiały przekaz
 • usłyszy czego unikać w cyfrowej komunikacji
 • pozna 7 cech jakie powinien mieć mail służbowy wraz z analizą od tytułu, aż po stopkę

Każdy z uczestników na szkoleniu:

 • zapozna się ze wszystkimi aspektami z podstawowej wersji szkolenia
  oraz
 • zobaczy zestawienia ukazujące dominujące style zachowania występujących w zespole i
  korelacje pomiędzy nimi wpływające na skuteczną komunikację

Każdy z uczestników na szkoleniu:

 • pozna czym są dysfunkcje w pracy zespołu
 • pozna czynniki warunkujące skuteczność działań zespołowych
 • zapozna się z metodami na rozwiązywanie konfliktów na podstawie koła konfliktów Moore’a
 • ustali zasady współpracy z resztą zespołu (co jest ważne i potrzebne dla każdego, aby praca była efektywna i skuteczna)
 • poprzez ćwiczenia konstrukcyjne doświadczy emocji, które wzmocnią zespół

Każdy z uczestników na szkoleniu:

 • usłyszy czym jest motywacja oraz pozna proces motywowania i jego dynamikę
 • zapozna się z koncepcją Motywacji 3.0
 • pozna sens i istotę motywacji wewnętrznej i zewnętrznej
 • pozna motywującą rolę informacji zwrotnej
 • pozna motywatory reszty zespołu

Każdy z uczestników na szkoleniu:

 • zapozna się z metodami wyznaczania celów, aby móc realizować je skutecznie
 • pozna zasady wspierające efektywne planowanie czasu
 • dowie się jak pora dnia wpływa na wydajność i czy u każdego w zespole jest tak samo
 • zidentyfikuje własne błędy w zarządzaniu sobą w czasie i pozna narzędzia, które pozwolą je wyeliminować
 • pozna techniki na powiększenie ilości swojego czasu

Każdy z uczestników na szkoleniu:

 • pozna podstawowe emocje i będzie potrafił je nazwać
 • dowie się czym jest stres, jakie są jego rodzaje oraz jaki ma wpływ na zdrowie człowieka
 • pozna metody radzenia sobie w sytuacjach stresowych
 • doświadczy ćwiczeń praktycznych służących rozluźnieniu swojego ciała i zmniejszających jego napięcie
 • doświadczy technik relaksacyjnych pozwalających radzić sobie w sytuacjach stresowych

Jak wygląda analiza potrzeb i oczekiwań szkoleniowych?
Szkolenia poprzedzone są indywidualną analizą potrzeb i oczekiwań szkoleniowych wszystkich
uczestników szkolenia. Weryfikuję spostrzeżenia i uwagi każdego członka zespołu. To sprawia, że
szczegółowy program szkolenia oraz wszelkie ćwiczenia odpowiadają realnym sytuacjom i
wyzwaniom zespołu i organizacji.

Ile kosztuje szkolenie?
W przypadku zainteresowania szkoleniem zapraszam do kontaktu i wysłania zapytania na adres:
trener@annaniedzialek.pl. Z chęcią przedstawię pełną wycenę i ramowy plan.

Jeśli na powyższej liście nie ma szkolenia, które Cię interesuje – skontaktuj się ze mną. Dołożę
wszelkich starań, aby zaproponować rozwiązanie, które pozwoli osiągnąć ten cel, z którym do mnie przyjdziesz.

zapisz się na mój

newsletter